Nem marad más

Vaterland - Forte Társulat

A Forte Társulat A Trafóban mutatta be a Vaterland című előadását, amely elsősorban Thomas Berrnhard prózai munkáira épül. Rácz Attila állította össze a gazdag, többrétegű szövegkönyvet, amelyből Horváth Csaba izgalmas, többszólamú előadást rendezett. Ebben az erőteljes verbális réteghez hasonlóan meghatározó szerepe van a vizuális és a zenei hatásoknak is.

Sándor L. István

Mindezt meggyőző erővel közvetítik a Forte Társulat komplex színpadi nyelvet könnyedén beszélő színészei. Az előadás kreatív módon alakított formavilága kiemeli a szöveg gondolatai erejét, ugyanakkor ironikus viszonyt is teremt hozzá. Így a Vaterlend egyszerre teremt tragikus és komikus hatást.

 

A szövegkönyv

 

Horváth Csabát régóta biztatták, hogy készítsen Thomas Bernhardt műből előadást, mert úgy látják, hogy színpadi nyelve alkalmas az osztrák szerző sajátos világának megközelítésére. A rendező-koreográfus eleinte Bernhard drámái között keresett alapanyagot, de egyikről sem érezte igazán azt, hogy színpadra kellene állítania. Végül Rácz Attila dramaturg javasolta azt, hogy Az olasz férfi című filmforgatókönyv, illetve az azonos című prózatöredék alapján készítsenek előadást. De a munka során a szövegkönyv folyamatosan bővült, más Bernhard-művek részletei is belekerültek az anyagba. Közben megváltozott a tervezett előadás műfaja is: az eredetileg mozgásszínházként elképzelt előadásban egyre hangsúlyosabbá vált a verbális réteg, hisz a szövegkönyv végül is Bernhard prózai műveinek jellemző, fontos részleteinek összefűzéséből épült fel.

Végeredményben olyan alapanyag állt össze, amely feltételenül alkalmas arra, hogy jó előadás szülessen belőle, de ehhez a dramaturgiai munkán túl szükség volt a színpadra állítók fantáziadús kreativitására is. Rácz Attila jól ismeri Thomas Bernhardot, nemcsak dramaturgként, hanem színpadi előadóként is, hisz indulása óta tagja a Hólyagcirkusz Társulatnak, amely egész különleges szerepet játszott Thomas Bernhard magyarországi színpadi életében. A Vaterland szövegkönyvéből is a szerző világának alapos ismerete sugárzik. Rácz Attila nemcsak jellegzetes, hanem nagy erejű prózarészleteket válogatott, majd ezekből átlátható, világos szerkezetet épített. Afféle kvázi drámát, amely természetesen nem akar semmiféle történetet mesélni, viszont egy tematikus szerkezet segítségével határozottan vezet végig egy gondolatmeneten.

A Vaterland egyfajta moralitásjátékként is felfogható. A darab azzal kezdődik, hogy egy halott fekszik a színpadon („az uraság", aki végignézte a műkedvelők főpróbáját, „aztán kiment az üvegházból, majd a tisztáson főbe lőtte magát"). Az alaphelyzet Az olasz férfi című forgatókönyvből való, és az ekkor elhangzó (többségében szintén innen átvett) mondatok is a halállal való szembenézés kényszerét teremtik meg.

De a darab nem egyetlen életúttal való elszámolásra törekszik, nem egy halott személyiséget akar mérlegre tenni, ennél eleve tágabban gondolkodik. A Vaterlandban elhangzó szövegek táguló körökben, váltakozó nézőpontokból – sokszor mozaikos hatást keltve – késztetnek számvetésre. A Vaterlandban nemcsak az apa halála miatt hazatérő fiú próbál elszámolni magával, szembenézni a szülők nemzedékével, leszámolni velük, illetve egész családjával, hanem próbál számot vetni azzal a szűkebb-tágabb környezettel is – és a hozzá tapadó történelmi múlttal is –, amely nemcsak a keretét adja, hanem a lehetőségeit is megszabja az életnek. Így a darabban összefűzött Bernhard-szövegek egy életformát, szemléletmódot, valamiféle súlyos belső konfliktusoktól terhelt értékrendet állítanak a középpontba, amely afféle reménytelen sorsközösségbe fűzi a halott(ak)at és a továbbélőket. Épp ezért egy teljes világ tevődik mérlegre a Vaterland szövegeiben – hol szenvedélyes elszántsággal, keserű indulattal, hol groteszk játékossággal vagy szarkasztikus keserűséggel. (A Forte előadása nemcsak Bernhard szenvedélyes gondolatiságát hangsúlyozza, hanem azt a komor iróniát és a hozzá kapcsolódó a groteszk játékosságot is, ami általában el szokott tűnni Bernhard műveinek befogadásából.)

 

[...]

A teljes cikk jelenleg csak nyomtatott formában olvasható az Ellenfény 2019/1. számában.

Az Ellenfény aktuális száma kapható a kiemelt hírlapárusító helyeken.

Az árushelyek listája itt olvasható.

Az aktuális és korábbi számok megvásárolhatók az Írók boltjában.

Az Ellenfény aktuális és korábbi számai megrendelhetők a kiadótól: ellenfeny@t-online.hu

Ára (mely nem tartalmazza a postaköltséget):

Aktuális évfolyam számai: 880 Ft

Korábbi évfolyamok számai: 595 Ft

Postaköltség (előre utalás vagy számlára való befizetés esetén): 335 Ft

 

20. 02. 13. | Nyomtatás |